VIRTUALIZACIJA
PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM

Program usposabljanja
za osebje in strokovnjake na področju praktičnega usposabljanja z delom

KLIKNITE TUKAJ, če iščete samostojno učenje...

Program usposabljanja WBL_GOES_VIRTUAL za odgovorne osebe in strokovnjake na področju PUD v podjetjih je osrednji rezultat projekta in bo imel nadvse pomemben vpliv na odpornost sistemov PUD na krizna stanja in težavna obdobja, v katerih učenja in praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče izvajati v živo. Pomembno je omeniti še, da namen tega dela niso dodatni programi za odgovorne osebe PUD, da bi postali boljši mentorji, trenerji, vodniki in podobno v procesu PUD.

Namen programa usposabljanja WBL_GOES_VIRTUAL je premostiti vrzel, ki se pojavlja na področju PIU, ki temelji na interakciji v živo in učenju skozi prakso, kadar takšna interakcija ni mogoča in so potrebna (in tudi razpoložljiva!) moderna in digitalna orodja, ki omogočajo izvajanje praktičnega usposabljanja z delom na daljavo, pri čemer pa učitelji, trenerji in strokovnjaki, vključeni v PUD, s temi digitalnimi orodji in možnostmi zaenkrat še niso seznanjeni.

 

Program usposabljanja je zasnovan tako, da je za ciljne skupine čim bolj dostopen in čim bolj prilagodljiv.

Skupaj obsega 40 ur, kar ustreza približno 1,5 ECVET-kredita, pri čemer ena učna ura ustreza približno 0,04 ECVET-kreditne točke.

V spodnji tabeli je pregled učnega načrta, vključno s porazdelitvijo ur po učnih okoljih in štirih modulih.

 

Spodaj si lahko ogledate celoten učni načrt in ga brezplačno prenesete.