DIGITALNA ZBIRKA ORODIJ

Zbirka orodij WBL_GOES_VIRTUAL vsebuje zbirko 25 digitalnih orodij, ki so primerna za virtualizacijo procesov učenja na delovnem mestu. Orodja pokrivajo različna področja procesov WBL, kot so upravljanje učenja, ustvarjanje učnih gradiv, virtualna komunikacija in drugo.

Vsa orodja so predstavljena z imenom, logotipom*, avtorjem, povezavo za dostop, opisom skupaj s povzetki dodane vrednosti in praktičnimi primeri uporabe. Poleg tega so po potrebi navedena tudi primerljiva orodja. Vsako orodje vsebuje tudi povezavo do napovednika ali videoposnetka, ki omogoča takojšnjo predstavo o uporabi orodja.

Ključni del izbirnega postopka so bili stroški in zahteve za uporabo orodja. V zbirki orodij so zdaj večinoma brezplačna orodja, nekatera pa je mogoče brezplačno uporabljati v določenem poskusnem obdobju.

*Projekt WBL_GOES_VIRTUAL ni lastnik logotipov, ker pa jih uporabljamo v informativnem in uredniškem okolju, pri čemer se sklicujemo na izvirne ustvarjalce, nam je dovoljena uporaba logotipov za predstavitev v orodjarni.

25 digitalnih orodij je spodaj predstavljenih v dveh nastavitvah: najprej najdete pregled vseh vključenih orodij po abecednem vrstnem redu. V nadaljevanju so orodja predstavljena v okviru svoje kategorije. Nekatera orodja sodijo v več kategorij, zato jih lahko najdete v več kategorijah.

Uporabite lahko tudi funkcijo iskanja in poiščete orodja s sistemom pametnih ključnih besed.

Srečno raziskovanje!

VODNIK [EN] [DE] [ES] [SI]