Socrative

Avtor Amit Maimon, Benjamin Berte in Michael West, ZDA; zdaj del družbe Showbie Inc., Kanada
Dostopnost/povezava https://www.socrative.com/plans/
Dodana vrednost in koristi za virtualni učni proces Učinkovito vključevanje učencev, vizualizacija njihovega razumevanja, takojšnje povratne informacije ter učinkovito spremljanje in ocenjevanje učenja
Opis orodja Socrative je fleksibilno in preprosto orodje za uporabo za formativno in sumativno ocenjevanje, ki je zasnovano, da izboljša digitalno komunikacijo med učencem in mentorjem in omogoči ocenjevanje ter vrednotenje razumevanja, spremljanje učenja ter sprotno sledenje napredku z uporabo anket trenutnega stanja, kvizov, sprotnih vprašanj in zaključnih vprašanj za razmislek. Vprašanja v kvizih so lahko tipa drži/ne drži, takšna z več izbirami, s kratkim odgovorom ali kratkim odgovorom odprtega tipa. Dejavnosti lahko uporabite v pogovorih v razredu, pri ocenjevanju učnega sklopa (exit-ticket), preizkusih za obnavljanje znanja ter razrednih kvizih. Mentorji lahko orodje Socrative uporabijo za ocenjevanje celega razreda hkrati, kar jim omogoča boljše povratne informacije in pomaga pri odkrivanju področij, kjer je morda potrebne več pozornosti ali ponavljanja. Učenci imajo priložnost razmisliti o svojem učenju, svojih močnih in šibkih točkah, lahko pa tudi spremljajo svoj napredek.

Socrative je intuitiven in preprost za uporabo, ponuja pa tudi elemente igre – funkcija »Space Race« (vesoljska tekma) omogoča skupinsko uporabo v razredu in je priložnost, da učenci (skupine) tekmujejo med seboj, rezultati pa so lahko prikazani na lestvicah ali v živo v razredu, pa tudi na spletni platformi, kar olajša razpravo. Mentorji imajo dostop do podrobnih podatkov o učilnici in učencih.

Praktična uporaba orodja/primeri uporabe Pripravite kratek kviz za oceno predznanja pred začetkom nove učne ure. Uporabite funkcijo kviza v živo, med poukom, da zaznate morebitno napačno ali slabo razumevanje vsebine. Tako boste imeli priložnost, da se z morebitnimi težavami sproti spoprimete in se o njih pogovorite. Pred izpitom ali testom pripravite ponavljalno vajo, da boste bolje razumeli, katerim temam je treba posvetiti več pozornosti ali jih podrobneje razložiti. S pomočjo platforme ustvarite tekmovalni ali sodelovalni kviz in študentom priredite »vesoljsko tekmo«.
Cena Brezplačno za osnovno različico, naročniški paketi glede na učno okolje:

učitelji v osnovnih in srednjih šolah: 79,60 €/leto,

visokošolsko izobraževanje in izobraževanje v podjetjih: 159,21 €/leto.

Za tri učitelje ali več so na voljo količinski popusti.

Zahteve na ravni podjetja Internetna povezava, naprava (računalnik, tablični računalnik, telefon), e-poštni račun (za mentorje). Na voljo kot aplikacija (za telefone z operacijskim sistemom iOS, Android, v brskalniku Chrome)

Mentorji se morajo registrirati, za učence registracija ni potrebna.

Avtorske pravice in omejitve uporabe/GDPR Socrative je zgolj obdelovalec podatkov, ki deluje v imenu izobraževalnih ustanov (te imajo vlogo upravljavca podatkov). Priporočamo pregled predpisov vaše organizacije v zvezi z GDPR.

Učitelji oziroma mentorji se morajo za uporabo orodja Socrative registrirati.

Več informacij
Primerljiva orodja Kahoot!

https://kahoot.it

Spletna učna platforma in orodje za ocenjevanje kvizov z več možnimi odgovori, ki temelji na igrah.

Mentimeter

https://www.mentimeter.com

Spodbuja zavzetost učencev s pomočjo anket, kvizov in vprašanj v živo.

Quizlet

https://quizlet.com

Orodje za študij in učenje prek spleta.

Survey Anyplace

https://surveyanyplace.com

Orodja za izdelavo interaktivnih kvizov, ocenjevanj in anket.

Leave a Comment