Visme

Ustvarjanje učinkovitih predstavitev, privlačnih diagramov in infografik, videoposnetkov in animacij ter docela interaktivnih vsebin.

SurveyMonkey

Anketiranje učencev in omogočanje stika učencev z zunanjim svetom.

Prezi

Orodje za ustvarjanje, upravljanje in deljenje (ne glede na to, kje ste) predstavitev, s katerimi boste zagotovili, da bodo pomembne informacije bolj zanimive in lažje zapomnljive, saj se bodo učenci lahko osredotočili na najbolj pomembne teme, ne da bi se morali ustavljati in brskati po diapozitivih. Neposrednejša povezava z občinstvom. Predstavitve je mogoče ustvarjati skupinsko.

Padlet

Prejemanje takojšnjih povratnih informacij v realnem času, več interakcije med učiteljem in učenci, spremljanje razumevanja učencev in ocenjevanje učenja, medsebojne povratne informacije.

Moodle Workplace

Prilagodljiv in zanesljiv sistem za vodenje izobraževanj na delovnem mestu: optimizirajte in spremljajte usposabljanje, prihranite čas z avtomatizacijami, ocenite učinek učenja, ustvarite več učnih platform, povežite svojo platformo z drugimi sistemi.

MindMeister

Strukturiran tok idej s komentarji in usmerjenim poudarkom na najpomembnejših vprašanjih.

Mentimeter

Vključevanje občinstva v predstavitve in sestanke, kar učencem omogoča, da aktivno prispevajo k razpravi, učitelju/vodji usposabljanja pa omogoča, da dobi takojšnje povratne informacije.

MeisterTask

Veste, kdo in kaj dela ob katerem času, in lahko dodeljujete naloge z jasnimi roki, navodili in možnostmi spremljanja. Učence lahko seznanite z orodji, ki se uporabljajo v delovnem svetu.

Lucidchart

Spletno orodje za izdelavo diagramov, ki uporabnikom omogoča sodelovanje v realnem času, ustvarjanje diagramov poteka, organizacijskih diagramov, zasnov spletnih strani, miselnih zemljevidov in podobnega, kar pospešuje razumevanje in spodbuja inovacije.

Kahoot!

Pregled učnega procesa, zabavni odmori pri pouku, poglabljanje teme.