Visme

Ustvarjanje učinkovitih predstavitev, privlačnih diagramov in infografik, videoposnetkov in animacij ter docela interaktivnih vsebin.

Socrative

Učinkovito vključevanje učencev, vizualizacija njihovega razumevanja, takojšnje povratne informacije ter učinkovito spremljanje in ocenjevanje učenja.

Quizlet

Z učnimi karticami in igrami učence na zabaven način motivira za učenje.

Prezi

Orodje za ustvarjanje, upravljanje in deljenje (ne glede na to, kje ste) predstavitev, s katerimi boste zagotovili, da bodo pomembne informacije bolj zanimive in lažje zapomnljive, saj se bodo učenci lahko osredotočili na najbolj pomembne teme, ne da bi se morali ustavljati in brskati po diapozitivih. Neposrednejša povezava z občinstvom. Predstavitve je mogoče ustvarjati skupinsko.

PodOmatic

Centralizirana platforma za izdelavo, urejanje in delitev avdio- in videovsebin v obliki poddaj, kar omogoča pripravo dostopnih, privlačnih in informativnih e-učnih ur in obnovo vsebin.

Padlet

Prejemanje takojšnjih povratnih informacij v realnem času, več interakcije med učiteljem in učenci, spremljanje razumevanja učencev in ocenjevanje učenja, medsebojne povratne informacije.

Moodle Workplace

Prilagodljiv in zanesljiv sistem za vodenje izobraževanj na delovnem mestu: optimizirajte in spremljajte usposabljanje, prihranite čas z avtomatizacijami, ocenite učinek učenja, ustvarite več učnih platform, povežite svojo platformo z drugimi sistemi.

MeisterTask

Veste, kdo in kaj dela ob katerem času, in lahko dodeljujete naloge z jasnimi roki, navodili in možnostmi spremljanja. Učence lahko seznanite z orodji, ki se uporabljajo v delovnem svetu.

Lucidchart

Spletno orodje za izdelavo diagramov, ki uporabnikom omogoča sodelovanje v realnem času, ustvarjanje diagramov poteka, organizacijskih diagramov, zasnov spletnih strani, miselnih zemljevidov in podobnega, kar pospešuje razumevanje in spodbuja inovacije.

Kahoot!

Pregled učnega procesa, zabavni odmori pri pouku, poglabljanje teme.