Padlet

Prejemanje takojšnjih povratnih informacij v realnem času, več interakcije med učiteljem in učenci, spremljanje razumevanja učencev in ocenjevanje učenja, medsebojne povratne informacije.

FLINGA

Spodbujanje aktivnega sodelovanja med poukom, ustvarjanje digitalnih miselnih zemljevidov za skupne naloge in projekte, omogoča anonimen dostop in tako učence spodbuja k postavljanju vprašanj.