Socrative

Učinkovito vključevanje učencev, vizualizacija njihovega razumevanja, takojšnje povratne informacije ter učinkovito spremljanje in ocenjevanje učenja.