Socrative

Učinkovito vključevanje učencev, vizualizacija njihovega razumevanja, takojšnje povratne informacije ter učinkovito spremljanje in ocenjevanje učenja.

Kahoot!

Pregled učnega procesa, zabavni odmori pri pouku, poglabljanje teme.