Padlet

Prejemanje takojšnjih povratnih informacij v realnem času, več interakcije med učiteljem in učenci, spremljanje razumevanja učencev in ocenjevanje učenja, medsebojne povratne informacije.