MeisterTask

Veste, kdo in kaj dela ob katerem času, in lahko dodeljujete naloge z jasnimi roki, navodili in možnostmi spremljanja. Učence lahko seznanite z orodji, ki se uporabljajo v delovnem svetu.