FLINGA

Spodbujanje aktivnega sodelovanja med poukom, ustvarjanje digitalnih miselnih zemljevidov za skupne naloge in projekte, omogoča anonimen dostop in tako učence spodbuja k postavljanju vprašanj.